Jazyková škola Ostrava

Od 1. června 2024 v nových prostorách. V samotném srdci Ostravy, z čela Masarykova náměstí, na ulici Dlouhá 185/5, ve 3 patře.

0%
0 hlasy, 0 avg
14
Jazyková škola Ostrava

Pokročilý - B2

Tento test je určen studentům, kteří se v minulosti studiu anglického jazyka intenzivně věnovali a jsou schopni porozumět složitějšímu mluvenému i psanému projevu o běžných, odborných či abstraktních tématech. Studenti na této úrovni se plynule dorozumí v anglicky mluvícím prostředí; aktivně používají gramatická pravidla anglického jazyka a dobře znají jeho strukturu. Test odpovídá maximálně jazykové úrovni B2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

1 / 30

1. Is this sentence correct? “The fisherman has caught 10 fish.”

2 / 30

2. She is capable …………………… complaints from customers.

3 / 30

3. When you speak highly of something are you praising it?

4 / 30

4. Would you end ......... in trouble if you had broken the law?

5 / 30

5. I always give the local food ......... when I go abroad.

6 / 30

6. Is a mutual agreement the opposite of a successful negotiation?

7 / 30

7. I ......... to my partner at 2 p.m. yesterday.

8 / 30

8. I cannot find my keys. I ......... them at home.

9 / 30

9. A: “I would be pleased if a substantial number of the participants came back”.
B: “......... .”

10 / 30

10. What suffix do we add to form nouns from the following adjectives: aware, kind, happy, rude, sad, etc.

11 / 30

11. The hostess always sees ......... the guests when they are leaving.

12 / 30

12. I thought we ......... go to the cinema tomorrow.

13 / 30

13. It seems that ......... he does, the fans always adore him.