Jazyková škola Ostrava

Od 1. června 2024 v nových prostorách. V samotném srdci Ostravy, z čela Masarykova náměstí, na ulici Dlouhá 185/5, ve 3 patře.

0%
0 hlasy, 0 avg
14
Jazyková škola Ostrava

Pokročilý - B2

Tento test je určen studentům, kteří se v minulosti studiu anglického jazyka intenzivně věnovali a jsou schopni porozumět složitějšímu mluvenému i psanému projevu o běžných, odborných či abstraktních tématech. Studenti na této úrovni se plynule dorozumí v anglicky mluvícím prostředí; aktivně používají gramatická pravidla anglického jazyka a dobře znají jeho strukturu. Test odpovídá maximálně jazykové úrovni B2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

1 / 30

1. The hostess always sees ......... the guests when they are leaving.

2 / 30

2. Would you end ......... in trouble if you had broken the law?

3 / 30

3. I thought we ......... go to the cinema tomorrow.

4 / 30

4. She is capable …………………… complaints from customers.

5 / 30

5. What suffix do we add to form nouns from the following adjectives: aware, kind, happy, rude, sad, etc.

6 / 30

6. The ......... decisions are supposed to be wise.

7 / 30

7. I ......... to receive a pay rise next month.

8 / 30

8. When you deny doing something do you confirm that you have done it?

9 / 30

9. I ......... in London for six months by the time I leave.

10 / 30

10. We ......... because the train was delayed and we had to wait in the end.

11 / 30

11. It seems that ......... he does, the fans always adore him.

12 / 30

12. When you speak highly of something are you praising it?

13 / 30

13. What suffix do we add to the following words to make adjectives?: flaw, meaning, taste, fault, fear