Jazyková škola Ostrava

Od 1. června 2024 v nových prostorách. V samotném srdci Ostravy, z čela Masarykova náměstí, na ulici Dlouhá 185/5, ve 3 patře.

0%
0 hlasy, 0 avg
14
Jazyková škola Ostrava

Pokročilý - B2

Tento test je určen studentům, kteří se v minulosti studiu anglického jazyka intenzivně věnovali a jsou schopni porozumět složitějšímu mluvenému i psanému projevu o běžných, odborných či abstraktních tématech. Studenti na této úrovni se plynule dorozumí v anglicky mluvícím prostředí; aktivně používají gramatická pravidla anglického jazyka a dobře znají jeho strukturu. Test odpovídá maximálně jazykové úrovni B2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

1 / 30

1. I always give the local food ......... when I go abroad.

2 / 30

2. What is a synonym of the verb “participate”?

3 / 30

3. Is it legal to travel to foreign countries when your passport is valid?

4 / 30

4. I admire people´s ......... (refuse) to admit defeat.

5 / 30

5. She is capable …………………… complaints from customers.

6 / 30

6. I ......... in London for six months by the time I leave.

7 / 30

7. I ......... to receive a pay rise next month.

8 / 30

8. I cannot find my keys. I ......... them at home.

9 / 30

9. What suffix do we add to form nouns from the following adjectives: aware, kind, happy, rude, sad, etc.

10 / 30

10. It seems that ......... he does, the fans always adore him.

11 / 30

11. Is a mutual agreement the opposite of a successful negotiation?

12 / 30

12. Do the words “obtain” and “gain” mean more or less the same?

13 / 30

13. I would still be rich now, if I ......... a million pounds ten years ago.