Jazyková škola Ostrava

Od 1. června 2024 v nových prostorách. V samotném srdci Ostravy, z čela Masarykova náměstí, na ulici Dlouhá 185/5, ve 3 patře.

0%
0 hlasy, 0 avg
7
Jazyková škola Ostrava

Středně pokročilý - B1

Tento test je určen studentům, kteří v minulosti anglický jazyk dlouhodobě studovali a jsou schopni porozumět mluvenému i psanému projevu o běžných i odbornějších tématech, se kterými se pravidelně setkávají. Studenti na této úrovni se bez problému dorozumí ve většině situací, a to jak na pracovišti, tak na cestách; aktivně používají běžné gramatické prostředky a struktury. Test odpovídá maximálně jazykové úrovni B1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

1 / 45

1. Is it true that when you get involved in an activity you take part in it?

2 / 45

2. He is one of the most reliable ............... I know.

3 / 45

3. When I read the newspaper, I do not believe ................. word I read.

4 / 45

4. I wish I .................... it, but unfortunately I did.

5 / 45

5. Is this sentence correct?
„I am not hearing you.“

6 / 45

6. Is the sentence correct?
“You can find the piece of information you need on the Internet.”

7 / 45

7. She ................... here for a long time before she was made redundant.

8 / 45

8. We .................... leave or we might miss the bus.

9 / 45

9. She is very kind ................ everyone and famous ............. her willingness to help.

10 / 45

10. I ............... travel somewhere than stay at home.

11 / 45

11. She will take part at the meeting ...................... of the fact that she is not well

12 / 45

12. Q: Why didn’t they come in?
A: Because ..............................

13 / 45

13. The judge made him ................ back the money he owed us.