Jazyková škola Ostrava

Od 1. června 2024 v nových prostorách. V samotném srdci Ostravy, z čela Masarykova náměstí, na ulici Dlouhá 185/5, ve 3 patře.

0%
0 hlasy, 0 avg
6
Jazyková škola Ostrava

Mírně pokročilý - A2

Studenti na této úrovni jsou schopni bez problémů používat základní slovesné časy (oba přítomné, budoucí, minulý a předpřítomný) a další základní gramatické struktury. Test odpovídá maximálně jazykové úrovni A2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

1 / 45

1. It seems that I’ll never learn Chinese. I ......... it for two years and I still cannot speak! 

2 / 45

2. The city is worth ......... . 

3 / 45

3. Are you old ......... to drive a car? 

4 / 45

4. It is not true that I do not know her. I ......... know her and her brother! 

5 / 45

5. Why didn’t they come in? 

6 / 45

6. She will go to the meeting ......... of the fact that she is not well. 

7 / 45

7. When I was a child, I used ......... with toys. 

8 / 45

8. Did you see anybody yesterday? 

9 / 45

9. I ......... travel somewhere than stay at home. 

10 / 45

10. Is it pleasant to look after a baby that does not behave well? 

11 / 45

11. I will send you the email as soon as I ......... home. 

12 / 45

12. They never say hello to ......... . 

13 / 45