Jazyková škola Ostrava

Od 1. června 2024 v nových prostorách. V samotném srdci Ostravy, z čela Masarykova náměstí, na ulici Dlouhá 185/5, ve 3 patře.

Test z angličtiny A1

Test z angličtiny pro úroveň znalostí A1

Test z angličtiny pro začátečníky

0%
0 hlasy, 0 avg
17
Jazyková škola Ostrava

Začátečník A1

Tento test je určen studentům, kteří již anglický jazyk někdy v minulosti studovali a měli možnost se seznámit se základní slovní zásobou a gramatickými pravidly. Test na této úrovni je určen také studentům, kteří s angličtinou začínají opakovaně od základů, tzv. věčným začátečníkům. Test odpovídá maximálně jazykové úrovni A1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

1 / 35

1. I was not ......... to help them. 

2 / 35

2. Is Tuesday between Monday and Wednesday? 

3 / 35

3. There is ......... apple on the table. 

4 / 35

4. A plane goes ......... than the underground. 

5 / 35

5. When she does not sleep well she is ......... . 

6 / 35

6.  ......... you walk when you were only few months old? 

7 / 35

7. They never say hello to ........ . 

8 / 35

8. here is not ......... money in my wallet. 

9 / 35

9. She ......... a book now. 

10 / 35

10. Will the sun go down tomorrow? 

11 / 35

11. Do you need to study a lot if you want to fail the exam? 

12 / 35

12. You ......... drink alcohol at work! 

13 / 35

13. ......... there four seasons in a year?