Jazyková škola Ostrava

Od 1. června 2024 v nových prostorách. V samotném srdci Ostravy, z čela Masarykova náměstí, na ulici Dlouhá 185/5, ve 3 patře.

Test z angličtiny A1

Test z angličtiny pro úroveň znalostí A1

Test z angličtiny pro začátečníky

0%
0 hlasy, 0 avg
17
Jazyková škola Ostrava

Začátečník A1

Tento test je určen studentům, kteří již anglický jazyk někdy v minulosti studovali a měli možnost se seznámit se základní slovní zásobou a gramatickými pravidly. Test na této úrovni je určen také studentům, kteří s angličtinou začínají opakovaně od základů, tzv. věčným začátečníkům. Test odpovídá maximálně jazykové úrovni A1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

1 / 35

1. here is not ......... money in my wallet. 

2 / 35

2. London and New York ......... villages. 

3 / 35

3. Whose book is it? – It is ......... book. 

4 / 35

4. She ......... a book now. 

5 / 35

5. We ......... to visit my parents tomorow. 

6 / 35

6. Will the sun go down tomorrow? 

7 / 35

7. A plane goes ......... than the underground. 

8 / 35

8. I cannot see any ......... clouds in the sky. 

9 / 35

9. Is Tuesday between Monday and Wednesday? 

10 / 35

10. What is it? - It ......... a table. 

11 / 35

11. This is ......... (bad) book I have ever read! 

12 / 35

12.  ......... you walk when you were only few months old?