Nejlepší kurzy angličtiny v Ostravě

+420 739 887 799

info@1stenglish.cz

Po. – Pá. 9:00 – 16:00

Smetanovo náměstí 979/2, Ostrava

Přepis firmy

info@1stenglish.cz

+420 739 887 799

Po. – Pá. 9:00 – 16:00

Smetanovo náměstí 979/2, Ostrava

a

POVEZ II – vzdělávání zaměstnanců

Rubrika: News
Článek ze dne: St. 07. Pro. 2022

POVEZ II – podpora odborného vzdělávání zaměstnanců

POVEZ II je zkratkou názvu projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II“. Projekt POVEZ II se zabývá problematikou adaptability pracovní síly v podnicích na neustále se měnící situaci na trhu. Pro zvýšení konkurenceschopnosti a rozšíření činnosti musí zaměstnavatelé disponovat kvalifikovanou pracovní silou.

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II – III. výzva

Projekt POVEZ II je určen pro zaměstnance firem a OSVČ jako finanční podpora vzdělávání. Je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR a realizován Úřadem práce České republiky. Příspěvek je poskytován v režimu veřejné podpory „de minimis“ nebo na základě „blokové výjimky“.

Odborné vzdělávání zaměstnanců. POVEZ II

Výhody projektu POVEZ II

 • POVEZ II hradí školení do výše 85% z ceny kurzu
 • POVEZ II hradí mzdy zaměstnanců během školení, kde příspěvek činí až 198,- Kč/hod superhrubé mzdy (maximálně do výše 33 000,- měsíčně na jednoho zaměstnance)
 • Kurzy mohou probíhat přímo u Vás na pracovišti

  Podmínky projektu

  • Účastníci školení musí být zaměstnanci firmy, která žádá o příspěvek
  • Nejsou podporováni zaměstnanci na DPP a DPČ
  • Vzdělávání je možné realizovat jako vzdělávání obecné i specifické, a to jak v akreditovaných, tak i neakreditovaných kurzech
  • Každý zaměstnanec musí absolvovat minimálně 40 hodin vzdělávání
  • Zaměstnanci zapojení do projektu musí mít trvalý pobyt v ČR
  • Žadatel může podat žádosti v celkovém objemu 6 mil. Kč za kalendářní rok
  • Zmírnění podmínek pro vstup do projektu (nedokládá se žádná výsledovka, nejsou podporovaní zaměstnavatelé dle CZ-NACE, dokládají se především bezdlužnosti)
  • 15% spolufinancování vzdělávací aktivity ze strany zaměstnavatele
  • Zapojení potenciálních nových zaměstnanců
  • Bodové zvýhodnění zaměstnanců ve věku 54+
  • Vzdělávání musí být zahájeno do 6 měsíců od schválení žádosti
  • Žádosti bude možné podávat i elektronicky přes datovou schránku

Pro koho je projekt určen?

Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnavatelé ve smyslu § 7 Zákoníku práce, a to prostřednictvím svých zaměstnanců či potenciálně nových zaměstnanců. Cílovou skupinou jsou rovněž fyzické osoby – OSVČ a nestátní neziskové organizace.

Kdo se projektu nemůže účastnit?

Příspěvek nebude možné poskytnout žadatelům, jimž nelze poskytovat příspěvky v rámci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) a rovněž těm, kteří již čerpají finanční prostředky z veřejných zdrojů na stejný účel, případně těm zaměstnavatelům, u nichž to vylučují pravidla poskytování veřejné podpory. Vyloučeni jsou rovněž zaměstnavatelé, kteří mají sídlo na území hl. m. Prahy (zapojit se však mohou pobočky stejného zaměstnavatele sídlící mimo území hl. m. Prahy).

Jaké jsou formy podpory?

Zaměstnavatelům bude umožněno získat příspěvek na vzdělávání svých zaměstnanců a refundaci jejich mezd po dobu školení.

  • Příspěvek na vzdělávání

Zaměstnavateli je hrazeno určité procento nákladů vynaložených na odborný rozvoj zaměstnanců zapojených do projektu. Výše poskytovaného příspěvku se odvíjí dle pravidel poskytování veřejné podpory (de minimis, blokové výjimky či dočasného rámce). Vzdělávání je realizováno na území ČR, případně mimo ČR, pro zaměstnance provozoven zaměstnavatele (s výjimkou provozoven na území Hlavního města Prahy).

  • Vzdělávání může být zajištěno:

   1. externím vzdělávacím zařízením (uznatelným nákladem bude pouze kurzovné),
   2. interními lektory zaměstnavatele (uznatelné budou mzdové náklady lektora, který zajišťuje odborný rozvoj). Příspěvek bude odpovídat skutečně vynaloženým mzdovým nákladům lektora podle evidence vzdělávací aktivity (či obdobného dokumentu) za dobu lektorské činnosti (počet hodin) v rámci vzdělávací aktivity, na kterou je příspěvek poskytnut. Proplácený příspěvek je však omezen maximální hodinovou sazbou, která je v projektu uznatelná.

Vzdělávání může být realizováno jako vzdělávání obecné i specifické a to jak v akreditovaných, tak neakreditovaných kurzech. Rovněž je umožněno realizovat vzdělávání přímo na pracovišti zaměstnavatele, a to včetně praktické přípravy.

 • Příspěvek na mzdové náklady

Zaměstnavateli je poskytován příspěvek na úhradu mzdových nákladů, které vynaloží na vzdělávané zaměstnance za dobu jejich účasti na odborném rozvoji.

„Podporujeme kurzy bez ohledu na jejich délku. Určitě je ale žádoucí, aby celkový součet hodin vzdělávacích aktivit (už proběhlých nebo plánovaných v rámci projektu) přesáhl v případě konkrétního zaměstnance 40 hodin (1 hodina = 60 minut),“ upřesňuje generální ředitel ÚP ČR Viktor Najmon. Při posuzování žádostí bere Úřad práce ČR mimo jiné v potaz, jestli poskytnutá podpora pomůže zlepšit situaci na konkrétním trhu práce, nebo zda bude mít vzdělání pozitivní dopad na podnik i samotného zaměstnance. Poskytnuté prostředky tak vynakládá efektivně, účelně a hospodárně.

Co je podporováno ?

Podporou je vzdělávání nebo rekvalifikacistávajících i budoucích zaměstnanců (včetně zaměstnanců na DPČ) a OSVČ.
Vzdělávání v ne/akreditovaných kurzech může být zajištěno externím vzdělávacím zařízením nebo interními lektory zaměstnavatele prezenční i elektronickou formou.
Vzdělávání bude realizováno na území ČR, případně mimo ČR, pro zaměstnance provozoven zaměstnavatele s výjimkou provozoven na území Hl. m. Prahy (sídlo žadatele může být v Praze).

Zdroj informací

Portál MPSV

Související články z rubriky: News

404 - Nenalezeno

Nenašli jsme nic, co by odpovídalo vašemu hledání. Zkuste upřesnit hledání nebo využijte hlavní menu k navigaci na webu.